top of page

ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

         Дитяче відділення є структурним підрозділом КНП "Житомирська багатопрофільна опорна лікарня" Новогуйвинської селищної ради. Відділення надає медичну допомогу дітям від народження до 18 років. Свою роботу дитяче відділення розпочало в лютому 1957 року. На той час відділення функціонувало на 20 ліжок. Очолювали відділення знані в області та за її межами лікарі-педіатри –  З 1994 року і по теперішній час відділення очолює лікар-педіатр вищої категорії Семенюк М.О. Також у відділенні працюють 2 лікарі ординатори – Стельмах К.І. і Данко Б.О., 7 медичних сестер і 8 молодших медичних сестер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Дитяче відділення проводить лікування дітей Житомирського району на 30 ліжках.

  • В відділенні забезпечено в повному обсязі надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної і консультативної допомоги дітям із різною патологією.

  • Постійно впроваджуються в практику роботи лікувально-профілактичні сучасні лікувально-діагностичні методи обстеження та лікування.

  • Проводиться оновлення матеріально-технічної бази відділення у відповідності з найновішими вимогами та протоколами лікування.

  • На базі відділення функціонує фізіотерапевтичний кабінет, що дуже зручно для дітей, особливо ранньго віку.

  • У відділенні передбачено сумісне перебування батька чи матері з дитиною, що покращує прихильність до лікування дітей.

  • Планується організувати ігрову кімнату для дітей.

Госпіталізації в дитяче відділення підлягають:

- діти з гострими і хронічними захворюваннями органів дихальної, травної, нервової, сечовивідної, серцевосудинної системи та опорно-рухового апарату;

- діти з невстановленим діагнозом для проведення необхідних обстежень , які дозволять встановити клінічний діагноз, призначити відповідне лікування;

- діти з соціально-неблагоприємних сімей у яких виявлено ознаки анемії, гіпотрофії чи рахіту;

- діти хронічною патологією для проведення протирецидивного лікування;

        

Головними завданнями дитячого відділення є:

1. Забезпечити в повному обсязі висококваліфікованою стаціонарною та консультативною медичною допомогою дитячого населення району віком від 0 до 18 років з різними захворюваннями.

2. Прийом хворих дітей на стаціонарне лікування диференційовано і в порядку черги, в залежності від характеру захворювання та загального стану дитини.

3. Огляд лікарями дітей, відбір контингенту хворих, що потребують надання невідкладної допомоги.

4. Проведення лабораторно – діагностичних  обстежень, необхідних для  постановки попереднього діагнозу.

5. Організація консультацій вузькими спеціалістами з метою уточнення діагнозу і надання медичної допомоги.

6. Оформлення карт стаціонарного хворого.

7. Призначення необхідного комплексу обстеження, лікування, харчування у відповідності з віком дитини, характером захворювання та станом дитини.

8. Інформування батьків про стан дитини, попередній діагноз, ознайомлення з планом обстеження та лікування.

9. Впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики і лікування.

10.  Розроблення заходів, направлених на підвищення рівня медичної допомоги дитячому населенню на основі аналізу захворюваності, летальності в районі.

11. Широке застосування в комплексі лікування фізіотерапевтичних  методів, лікувального харчування, а також інших методів лікування.

12. Надання рекомендацій після виписки з відділення щодо подальшого нагляду, харчування і лікування дітей за місцем проживання.

13. Дотримання санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режиму в відділенні з метою попередження заносу та розповсюдження інфекційних захворювань.

14. Систематична оцінка якості лікувально-діагностичного процесу, надання медичної допомоги дітям в відділенні, тривалість перебування дітей в дитячому відділенні, своєчасність обстеження,  проведення консультацій і надання допомоги, частота розходжень первинних і клінічних діагнозів.

15. Постійна робота над підвищенням професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу відділення.

 

 

ДИТ1.jpg
ДИТ3.jpg
ДИТ2.jpg
bottom of page