top of page
клініка друж до мол 1.jpg
кл др до мол 2.jpg

 

На базі Житомирської багатопрофільної опорної лікарні за підтримки ЮНІСЕФ була створена та працює "Клініка дружня до молоді”

Що ж це таке – «КЛІНІКА ДРУЖНЯ ДО МОЛОДІ» ?

Основним в реалізації ідеології «Клінік дружніх до молоді» (далі –  КДМ) є надання допомоги підліткам і молоді через розуміння їхніх проблем, спільний пошук шляхів зміни поведінки, спрямованих на збереження здоров’я.

Загальною метою роботи КДМ є збереження репродуктивного здоров’я, профілактика ВІЛ/СНІДу та формування відповідальної поведінки серед підлітків та молоді щодо власного здоров’я.

Саме у підлітковому віці істотно зростає ризик інфікування ІПСШ та виникнення незапланованої вагітності.

Діяльність КДМ спрямована на профілактику та лікування захворювань, поява яких пов’язана з ризикованою поведінкою, інформаційний та консультаційний супровід клієнта, створення психологічних комфортних умов, які полегшать проходження лікування, вирішення соціальних і психологічних проблем для кожного клієнта. КДМ відіграють істотну роль у популяризації дотестового консультування та тестування на ВІЛ серед молоді.

Основні завдання КДМ:

  • забезпечення комплексної соціально-медичної та психологічної допомоги підліткам та молоді;

  • надання інформаційно-консультативних послуг підліткам і молоді з питань збереження здоров’я, особливо репродуктивного здоров`я та профілактики ВІЛ; 

  • профілактика ризикової поведінки, особливо щодо інфекцій, які передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ-інфекцію, та непланованої вагітності;

  • діагностика та лікування захворювань репродуктивної системи;

  • соціальний супровід відвідувачів КДМ, які, крім медичних, отримують психологічні, соціально-педагогічні та юридичні послуги на всіх етапах роботи з ними (за потребою).

Робота КДМ починається з консультування, котре забезпечується на всіх подальших етапах діагностики та лікування, разом із соціальним супроводом.

Цільова група КДМ

Цільовою групою КДМ є діти віком 10-18 років та молоді люди до 24 років, однак, основною цільовою групою КДМ є діти підліткового віку – 14-18 років.

Клієнтами клініки, окрім підлітків і молоді, можуть бути їхні родичі, опікуни. А також спеціалісти закладів, які працюють з молоддю. В разі звернення батьків\родичів щодо питань здоров‘я підлітка їм надається консультативна допомога спеціалістами КДМ.

У всьому світі протягом останніх 10-15 років постійно зростає розуміння і визнання важливості створення особливих служб здоров’я для підлітків, які відповідають їх  потребам, а також вдосконалюється і визнається поняття „підліткової медицини”. Хоча підлітки, можливо, є менш уразливими до хвороб, ніж малі діти чи старі люди, але вони мають цілу низку проблем, пов’язаних  із дорослішанням, їхньою поведінкою та ризиками, на які вони наражаються. Багато факторів ризику пов’язані із бідністю та поганим харчуванням, статевою поведінкою, вживанням алкоголю та  наркотиків, тютюнопалінням, депресіями, травмуваннями тощо. Моделі поведінки, які наслідують  підлітки, будуть впливати на все їхнє життя та здоров’я  наступних поколінь.

Дослідження виявили, що в системі первинної медико-санітарної допомоги педіатри, сімейні лікарі не можуть забезпечити та задовольнити всі медико-соціальні потреби підлітків. Досвід вказує на необхідність зміни відношення до охорони здоров’я підлітків та відповідно створення служб, що здатні вирішити проблеми ризикової поведінки сучасних підлітків. Такими  службами  покликані стати „Клініки, дружні до молоді” (далі КДМ), які мають надавати допомогу підліткам та молоді через розуміння їх  проблем і спільний пошук шляхів їх вирішення задля  зімни ризикової поведінки, збереження здоров’я та через підготовку персоналу, який вміє та має бажання працювати з дітьми підліткового віку  та молоддю. КДМ  мають відігравати значну роль у профілактиці ВІЛ/СНІДу і формуванні  відповідальної поведінки серед підлітків та молоді до власного здоров’я.

Тим часом ВІЛ продовжує поширюватися в Україні рекордними темпами, що  підтверджується річним приростом нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції на 10%, від  16078 у 2006 році до 17669 нових випадків ВІЛ-інфекції у 2007 році. Немає жодних доказів зупинення чи навіть уповільнення поширення ВІЛ. За прогнозами епідемія  швидко зростатиме протягом наступних років. Отже, якщо ефективні заходи не будуть впроваджені негайно, епідемія може призвести до інфікування ВІЛ 820000 осіб (3.5% дорослого населення) до 2014 року. Це означатиме, що кількість випадків ВІЛ майже подвоїться. Також передбачається, що до 2014 року кількість смертей від  СНІДу може досягти 300000 осіб. Якщо ці тенденції залишаться, існує значний  ризик, що протягом наступних п’яти років в Україні розвинеться генералізована епідемія СНІДу з постійним зростанням нових випадків інфікування ВІЛ серед усього населення. Якщо це станеться, Україна буде першою країною індустріального світу, що не змогла стримати епідемію СНІДу, коли вона ще була сконцентрована серед груп  високого ризику.

КДМ не є альтернативою і не мають замінити для підлітків існуючі служби, наприклад дитячі поліклініки. Ці служби будуть доповнювати одна одну для досягнення єдиної мети – збереження здоров’я молодого покоління. КДМ можуть бути структурною частиною дитячих лікувально-профілактичних та соціальних закладів як відділення медико-соціальної допомоги підліткам.

У 2005-2006 роках створення КДМ було підтримано  Міністерством  охорони здоров’я України у рамках пілотного проекту за сприяння ЮНІСЕФ у 9 регіонах України: у містах Києві і Севастополі, Донецькій, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Львівській, Запорізькій  та Хмельницькій областях.

За даними методично-організаційного моніторингового центру на 01.09.10 вже створено та функціонує 77 КДМ у формі центрів, відділень або кабінетів у різних областях України 

В Житомирській  області функціонує  дві „Клініки, дружніх до молоді” –  у м.Житомирі та м.Новоград-Волинському.

 Житомирська багатопрофільна опорна лікарня була однією з перших закладів охорони здоров'я, де було відкрито відділення медико-соціальних послуг, а саме "Клініку дружню до молоді".

кл др до мол 3.jpg
bottom of page