top of page

КЛІНІКО - ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

  Клініко-діагностична лабораторія розташована на другому поверсі поліклінічного відділення, а також ургентна служба біля приймального відділення.
Співробітники:
 •  завідувач Слюсаренко Олена Олексіївна – лікар лаборант вищої категорії;

 •  біолог Дибенко Ірина Олександрівна – вища категорія;

 •  біолог Дорошенко Олена Юріївна – ІІ категорія;

 

Лаборанти:
 • Кучинська Світлана Євгенівна – старший лаборант вищої категорії;

 • Бондар Ольга Володимирівна – лаборант вища категорія;

 • Горбенко Тетяна Миколаївна – лаборант вища категорія;

 • Данилюк Леда Анатоліївна – лаборант вища категорія;

 • Мороз Лідія Анатоліївна – лаборант вищої категорії;

 • Мітнічук Катерина Василівна – лаборант вища категорія;

 • Джус Ірина Сергіївна – лаборант І категорії;

 • Панченко Олена Олесіївна – лаборант І категорії;

 • Пилипчук Ольга Анатоліївна – лаборант вища категорія;

 • Демчук Юлія Іванівна – лаборант ІІ категорії;

 • Панасюк Олена Сергіївна – лаборант  ІІ категорії;

Молодші медичні сестри:
 • Невінкова Тетяна Григорівна

Перелік лабораторних досліджень

1. Клінічні дослідження:

 1. Дослідження загального аналізу крові

 • визначення гемоглобіну геміглобінціанідним методом

 • підрахунок кількості еритроцитів в камері Горяєва

 • підрахунок кількості лейкоцитів в камері Горяєва

 • підрахунок кількості тромбоцитів в пофарбованому в мазку

 • визначення ШОЄ мікрометодом Панченкова

 • визначення кольорового показника розрахунковим методом

 • морфологічне дослідження формених елементів крові з диференційним підрахунком лейкоцитарної формули

 • морфологічне дослідження еритроцитів в пофарбованих мазках

 1. Підрахунок кількості ретикулоцитів на 1000 еритроцитів у фарбованому мазку

 2. Визначення гематокриту мікрометодом в модифікації И. Тодорова

 3. Визначення тривалості кровотечі за Дуке

 4. Визначення часу згортання крові.

 5. Дослідження крові на наявність малярійного плазмодію

 6. Дослідження загального аналізу сечі

 • визначення фізичних властивостей (колір, прозорість, відносна густина сечі)

 • визначення рН

 • наявність білку (якісна проба з сульфосаліциловою кислотою)

 • визначення білку (кількісне визначення білку в сечі з сульфосаліцілвою кислотою)

 • наявність глюкози (метод якісного виявлення глюкози в сечі за допомогою індикаторного паперу “Глюкотест”)

 • кількісне визначення глюкози (глюкозооксидазний метод)

 • виявлення кетонових тіл за допомогою експрес - тестів

 • мікроскопічне дослідження препаратів осаду сечі

 1. Кількісне визначення формених елементів сечі (лейкоцити, еритроцити, циліндри) за методом Нечипоренка

 2. Проба за Зимницьким (добовий діурез, відносна густина)

 3.  Визначення наявності білірубіну в сечі ( проба Розина)

 4.  Дослідження рідин з серозних порожнин

 • опис фізичних властивостей (кількість, колір, прозорість, реакція Рівальта)

 • визначення білку

 • мікроскопічна картина осаду рідин з серозних порожнин

 1. Дослідження мокротиння

 • макроскопія мокротиння

 • мікроскопічне дослідження нативних та пофарбованих препаратів

 1. Визначення наявності кислотостійких паличок

(мікроскопічне дослідження препаратів забарвлених за Цилем - Нільсоном )

 1. Дослідження калу на наявність скритої крові (реакція Грегерсена)

 2. Виявлення найпростіших у фекаліях за допомогою нативного мазка та розчину Люголю

 3. Виявлення яєць гельмінтів у фекаліях методом товстого мазку за Като

 4. Виявлення яєць гельмінтів у фекаліях методом збагачення за Калантарян

 5. Виявлення яєць гельмінтів у фекаліях методом Бермана

 6. Мікроскопічне дослідження виділень статевих органів в препаратах забарвлених метиленовим синім

 7. Дослідження клітинного складу та мікрофлори при мікроскопії виділень статевих органів в препаратів забарвлених за Папенгеймом

2.Імунологічні дослідження:

 1. Визначення титру антистрептолізину-0 (АБТЬ-О) методом латекс-аглютинації

 2. Визначення титру ревматоїдного фактору методом латекс-аглютинації

 3. Визначення С-реактивного білку методом латекс-аглютинації

 4. Визначення груп крові та резус належності за системою АВО.

3. Цитоморфологічне дослідження захворювань шийки матки.

 • Специфічні інфекційні агенти

 • Клітинні зміни  не пов’язані з інтраепітеліальною патологією

 • Реактивні зміни

 • Зміни плаского епітелію

 • Зміни залозистого епітелію

4. Біохімічні дослідження:

 1. Альбумін.

 2. Білок загальний

 3. Сечовина в сироватці крові і сечі

 4. Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

 5. Аспартатамінотрансфераза в сироватці крові  (АСТ)

 6. Білірубін фракційний (білірубін загальний).

 7. Глюкоза.

 8. Активності діастази в сечі за методом Вольгемута

 9. Креатинін.

 10. Сечова кислота.

 11. Гама – глутамилтрансфераза

 12. Лужна фосфатаза (ЛФ).

 13. Амілаза (L амілаза).

 14. Лактатдегідрогеназа (ЛДГ).

 15. Креатинін кіназа.

 16. Фосфор.

 17. Холестерин загальний..

 18. Тригліцериди.

 19. Холестерин ЛПВЩ.

 20. Холестерин ЛПНЩ

 21. Холестерин ЛПДНЩ.

 22. Коефіцієнт  атерогенності (КА).

 23. Глікозильований гемоглобін.

 24. Дослідження показників гемостазу:

 • визначення фібриногену в плазмі ваговим методом

 • визначення фібриногену “В” в плазмі

 • визначення активованого часу рекальцифікації стабілізованої плазми (АЧР) (каоліновий час) методом стандартизації контактної фази згортання каоліном

 • визначення протромбінового часу (ПЧ), протромбінового індексу (ПІ) в присутності оптимальної кількості хлористого кальцію і надлишку тромбопластину

 За останні роки лабораторію укомплектовано новим сучасним обладнанням:

 • Напівавтоматичний фотометр – РМ-2111, Солар

 • Турбідиметричний коагулометр (Солар)

 • Аналізатор напівавтоматичний біохімічний ВА 88

 • Аналізатор напівавтоматичний біохімічний Hymalazer-2000

 • Аналізатор автоматичний біохімічний ACCENT -200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДЛ1.jpg
КДЛ2.jpg
bottom of page