top of page

ПРИЙМАЛЬНО - ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

  Цілодобове приймально-діагностичне відділення є структурним підрозділом багатопрофільної опорної лікарні Новогуйвинської селищної ради. Призначене для прийому хворих та постраждалих, що потребують кваліфікованого обстеження та лікування в умовах стаціонару.

  Приймально-діагностичне відділення - це візитна картка лікарні. Упродовж року у приймальне відділення звертаються біля 8-ми тисяч пацієнтів, 7 тисяч з них госпіталізуються, 1-й тисячі надається амбулаторна допомога, за добу може бути надана допомога до 50-ти пацієнтам.

Основними завданнями приймально-діагностичного відділення є:
 • кваліфіковане та своєчасне приймання хворих, що поступають на лікування, та обґрунтоване вирішення питань їх госпіталізації;

 • проведення клінічних обстежень хворих;

 • надання хворим та потерпілим невідкладної медичної допомоги;

 • реєстрація хворих;

 • інформування хворих, що поступають на лікування, про правила внутрішнього розпорядку лікарні;

 • надання довідкової інформації родичам госпіталізованих про місце перебування хворих, порядок їх відвідування тощо;

 • попередження внутрішньо лікарняних інфекцій.

Відповідно до цих завдань приймально-діагностичне відділення забезпечує:
 • приймання хворих, які поступають на планове лікування за направленнями дільничних лікарів, за екстреними показами за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги та пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою в лікарняний заклад в порядку самозвернення;

 • кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим (в разі потреби) необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів;

 • здійснення, в разі потреби, санітарної обробки хворих, що поступають на лікування та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньо лікарняних інфекцій;

 • якісне оформлення первинної документації в установленому порядку (заповнення паспортної частини історії хвороби, записи в "Журналі реєстрації поступлень хворих та відмов у госпіталізації" тощо);

 • забезпечення, в разі потреби, проведення хворим в умовах приймального відділення всіх доступних лікувально-діагностичних досліджень та залучення з консультативною метою фахівців відповідного профілю.

  У приймально-діагностичному відділенні функціонують: кабінет ендоскопії, рентгенографічний кабінет, кабінет ультразвукової та функціональної діагностики.

  У своїй роботі приймальне відділення стикається з рядом труднощів, властивих всій лікарні, але колектив відділення має задуми по покращенню матеріально-технічного забезпечення, лікувальної роботи, які спільними зусиллями всіх працюючих будуть втілюватись в життя.

  Ми відкриті для співпраці, допомоги, обміну досвідом з усіма медичними та немедичними організаціями. Приймальне відділення КНП ЦРЛ ЖРР і надалі буде виконувати основне своє завдання - надання невідкладної медичної допомоги та госпіталізацію хворих і потерпілих у лікарню.

bottom of page